Dades i normativa de la seu electrònica

Dades i normativa de la seu electrònica

Dades i normativa de la seu electrònica

La titularitat d’aquesta seu electrònica correspon a l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.
Els òrgans de l’Ajuntament i els organismes públics que en depenen són responsables, en l’àmbit de les seves competències, de la integritat, veracitat i actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que es troben a la seu electrònica.
La seu es dirigeix tan a ciutadans com empreses i entitats que vulguin o necessitin interactuar amb l’administració pública titular del servei a través d’internet
Es poden realitzar gestions que fins ara es realitzaven de forma presencial. Consultar informació referent a normativa, documents públics, diaris oficials, convocatòries d’oferta de feina, perfil del contractant, etc. Els tràmits realitzats per la Seu tenen la mateixa validesa que els efectuats de forma presencial. Cal tenir en compte que els tràmits realitzats en dies inhàbils s’entendran efectuats el primer dia hàbil següent.

Normativa