Secretaria

Secretaria

Secretaria

La Unitat de Secretaria, té la funció de donar Fe pública i assessorament legal preceptiu, consistent en l’examen dels expedients i posterior informe, o l’emissió de criteris d’actuació per les diferents àrees municipals, com també, l’assistència als òrgans de govern (elaboració de les convocatòries, ordres del dia, actes, resolucions i acords). Així mateix, participa en l’organització i el suport en els processos electorals convocats per les administracions i la tramitació de l’expedient relatiu a la constitució del Consistori i el Registre d’Interessos dels i les membres electes de la Corporació, i gestiona les reclamacions patrimonials.

Responsable polític: Maurici Jiménez Ruiz

Responsable tècnic: Tomàs Soler Navarro, ViceSecretari i Cap de la Unitat de Secretaria

Convocatòries de ple

FAQ! Necessites ajuda?

He rebut una notificació o un avis d’una carta de l’Ajuntament, però no l’he poguda recollir. Com ho puc fer?

Pots trucar a secretaria de l’Ajuntament, venir presencialment o enviar un correu a fina.rojo@platjadaro.com i s’informarà de com recollir la carta. Cal facilitar les dades que figuren en la notificació o avis.

Com puc demanar hora amb l’alcalde

Trucant a alcaldia (tel 972804201)  o  amb una instància genèrica fent la petició.

He patit un dany com a conseqüència d’un funcionament normal o anormal d’un servei públic. com puc reclamar?

Presentant una instància a l’Ajuntament, en la que s’expliquin els fets, s’adjunti justificants del dany (informes mèdics, fotografies, informe pericial….) i documentació acreditativa que justifiqui l’import econòmic que es reclama.

Puc assistir a un ple municipal?

El ple municipal està obert al públic, com també es pot seguir a través de les xarxes municipals ja que s’emet per streaming.

Al final del ple, s’obre un torn de preguntes pel públic participant, que no formen part del contingut del ple municipal.

Tràmits

Localització

Contacte

Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró · C/ Mossèn Cinto Verdaguer 4. Platja d’Aro · primer pis

972817284 Ext. 258

ajuntament@platjadaro.com