Cadastre

Cadastre

Cadastre

El Cadastre és un registre administratiu depenent del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas on es descriuen i valoren els béns immobles. Es classifiquen en rústics, urbans i de característiques especials. Està regulat per el Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (RDL 1/2004, de 5 de març) i la inscripció és obligatòria i gratuïta, fet que el diferencia del Registre de la Propietat.

La descripció cadastral dels béns immobles i l’alteració de les seves característiques ha de concordar amb la realitat, d’aquí ve l’obligatorietat de les declaracions. Inclou dades físiques, econòmiques i jurídiques, com ara representació gràfica, localització, superfície, ús, destí, conreu, valor cadastral i titularitat. El termini per efectuar aquestes declaracions és de 2 mesos a partir del moment en què s’hagi produït el fet, acte o negoci.

Per aquest motiu, amb l’objectiu de facilitar els procediments cadastrals i evitar desplaçaments a la Gerència Territorial del Cadastre de Girona, l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró té signat un conveni de col·laboració amb Dirección General del Catastro, i disposa d’un PIC (Punt d’Informació Cadastral), oferint al ciutadà un servei d’assessorament tècnic i atenció personalitzada en relació amb:

  • Consulta i certificació de dades cadastrals, protegides i no protegides
  • Tramitació de declaracions cadastrals mitjançant els models 901, 902, 903 i 904
  • Sol·licituds d’alteració cadastral i procediments d’esmena de discrepàncies

Documents

Memories anuals

Memories anuals

Memories anuals

Memories anuals

Memories anuals

Memories anuals

Memories anuals

Memories anuals

Memories anuals

FAQ! Necessites ajuda?

Titol

Descripció

Titol

Descripció

Titol

Descripció

Localització

Contacte

Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró · C/ Mossen cinto verdaguer, 4 - Platja d’Aro · Primer pis

972 804 208

frobles@platjadaro.com

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores

Subscriu-te a la nostra newsletter

Estigues al dia de totes les novetats. La nostra newsletter és un resum de totes les novetats del nostre municipi: notícies, esdeveniments, informació i molt més.