Activitats econòmiques

Activitats econòmiques

Activitats econòmiques

S’entén per activitat econòmica qualsevol activitat de caràcter empresarial o professional que suposi l’ordenació per compte propi dels mitjans de producció, dels recursos humans o tots dos, amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de béns o en la prestació de serveis.

Les empreses per poder iniciar i desenvolupar una activitat han de respondre a un seguit de requisits davant l’Administració. Aquests requisits varien en funció de la seva incidència sobre la salut de les persones, el medi i els béns. Les activitats econòmiques poden estar subjectes al règim de llicència municipal, al règim de comunicació prèvia a l’Ajuntament o al règim d’autorització de la Generalitat

FAQ! Necessites ajuda?

Quan puc iniciar l’activitat?

Si l’activitat està subjecte al règim de comunicació, l’activitat es podrà iniciar un cop presentada la comunicació al registre general.

Si l’activitat està subjecte al règim de llicència, l’activitat es podrà iniciar un cop obtingut el títol habilitant.

Com es classifica una activitat?

Una eina de gran ajuda per a fer-ho correctament és la Taula de classificació

taxes

Com puc obtenir la carta de pagament de la taxa municipal?

Posant-se en contacte amb el Departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró (telèfon: 972.81.72.84)

Que és la declaració responsable de registre sanitari?

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ a la persona consumidora final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques.

Caduquen les llicències municipals?

Caduquen si l’activitat no s’ha sotmès a control inicial en el termini establert a la llicència/autorització o en el termini de quatre anys si no hi ha termini establert. Un cop estan en funcionament caduquen si no es sotmeten a les revisions periòdiques establertes.

Tràmits

Suscriu-te a la nostra newsletter

Estigues al dia de totes les novetats. La nostra newsletter és un resum de totes les novetats del nostre municipi: notícies, esdeveniments, informació i molt més.