Preinscripció curs escolar 2024-2025

Preinscripció curs escolar 2024-2025

 

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre escolar sostingut amb fons públic i per canviar de centre. Els nens i nenes que no han de canviar d’escola, tenen la plaça reservada.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha establert el següent calendari per la preinscripció del curs escolar 2024-2025:

Presentació de sol·licituds:

 • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març
 • Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març

Matrícula:

 • Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria: del 18 al 26 de juny

Avís: informacions pendents d’aprovació per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

 

Educació infantil (I3, I4, I5) i educació primària 

Les sol·licituds s’han de tramitar online en la següent adreça  de la Generalitat de Catalunya:  https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/preinscriute/sollicitud/

En el cas de no poder-ho fer s’ha de contactar amb el centre escollit per demanar cita dins del període de Preinscripció.  Aquí  trobareu el full informatiu que ens han fet arribar les escoles públiques del municipi amb totes les indicacions que heu de seguir per sol·licitar informació i visita guiada a l’escola, i per fer la preinscripció.   

 

 

 

 

preguntes frequents engranatge

Criteris prioritaris i puntuació pe la baremació (dades orientatives pendents del curs 24/25)

 1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s’obtenen 50 punts.
 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola.
  Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les
  circumstàncies  (zones educatives del municipi)
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se
   sumen 30 punts.
   Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc,
   se sumen 20 punts.
   Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s’ha triat en primer
   lloc, se sumen 10 punts.

3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 15 punts.

 

user

Cristeris complementàris i puntuació per la baremació

Els criteris complementaris serveixen per desempatar i són:

1. Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al
centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.
2. Família nombrosa. Quan l’infant forma part d’una família nombrosa, se sumen 10 punts.
3. Família monoparental. Quan l’infant forma part d’una família monoparental, se sumen 10 punts.
4. Ser bessó o trigemin. Quan l’alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.
5. Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar, se sumen 10 punts.
6. Si algun membre de la família té una discapacitat superior al 33 %, se sumen 15 punts.
7. Se sumen 10 punts si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Documentació que cal presentar en el moment de formalitzar la matrícula

 • Original i fotocòpia de la página del llibre de salut on hi figuren les vacunes rebudes
 • 2 fotos pels alumnes d’Educació infantil o 1 foto pels alumnes d’Educació primària