Ciutat educadora

Ciutat educadora

Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró

Ciutat Educadora

 

L’any 2018 el municipi de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró va signar la  Carta de Ciutats Educadores. Els municipis amb representació al 1r Congrés Internacional de Ciutats Educadores, celebrat a Barcelona l’any 1990, van recollir en la Carta inicial els principis bàsics per a l’impuls educatiu de la ciutat. Partien del convenciment que el desenvolupament dels seus habitants no es pot deixar a l’atzar. Des de llavors la carta s’ha anat revisant per a adaptar els seus plantejaments als nous reptes i necessitats socials.

Qualsevol govern local que accepti aquest compromís pot convertir-se en membre actiu de l’Associació, amb independència de les seves competències administratives.

Fundada l’any 1994, l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) és una Associació sense ànim de lucre, constituïda com una estructura permanent de col·laboració entre els governs locals compromesos amb la Carta de Ciutats Educadores, que és el full de ruta de les ciutats que la componen.

Els Estatuts vigents de l’AICE estableixen un esquema organitzatiu compost per 4 grans òrgans:

 

Assemblea General

Òrgan suprem de l’AICE integrat per tots els associats.

Comitè Executiu

Li corresponen les funcions de direcció, gestió, execució i representació de l’Associació.

Secretariat

Responsable de la gestió quotidiana de l’Associació.

Xarxes

Estructures descentralitzades compostes per ciutats membre de l’AICE d’un determinat territori.

 

Actualment l’AICE està integrada per 474 ciutats de 35 països de tots els continents.

Ser membre de l’AICE ens dóna l’oportunitat de conèixer i compartir experiències amb  ciutats cultural i socialment molt diferents a nosaltres i amb altres més afins i properes.

Les ciutats, pobles i viles educadores treballem perquè l’educació sigui eix transversal de totes les polítiques locals, reforçant el potenciador educador de les actuacions i programes de salut, medi ambient, urbanisme, mobilitat, cultura, activitat física, etc. Perquè entenem l’educació com un procés vital integral que ha d’implicar tota la ciutadania en qualsevol lloc o en qualsevol moment del seu cicles vital.

Amb la intervenció local busquem la cohesió social i la convivència basada en valors cívics i ètics, fomentar el sentit de pertànyer a una  ciutat que entre tots construïm i la creació de canals de participació activa dels ciutadans en la presa de decisions sobre la ciutats. Som un municipi que treballa amb l’objectiu de desenvolupar projectes i activitats per millorar la qualitat de vida de les persones.

 

Formar part de l’AICE ens permet  posicionar-nos com un municipi que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones que viuen i que ens visiten. Les ciutats, pobles i viles educadores treballem perquè l’educació sigui l’eix transversal de totes les polítiques locals, reforçant el potenciador educador de les actuacions i programes de salut, medi ambient, urbanisme, mobilitat, cultura, activitat física, etc… Perquè entenem l’educació com un procés vital integral, que ha d’implicar tota la ciutadania, en qualsevol lloc o en qualsevol moment del seu cicle vital.

El nostre ajuntament va participar l’any 2022 al XV Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) a Vitoria-Gasteiz, i a l’Assemblea General de Ciutats Educadores a Tampere (Finlàndia) així com a les reunions i trobades organitzades per la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines.  

Gijón/Xixón va acollir l’octubre de 2023 la XVI Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) amb la participació de més de 200 representants provinents de 80 ciutats membre. A la Trobada hi va assistir representació tècnica i política del nostre municipi,  amb la presència del nostre alcalde.

De les 102 experiències, que les ciutats varen presentar, es van escollir 45 experiències per presentar en format àgora  i 25 per presentar en format pòster. De les propostes que l’ajuntament va presentar ens van seleccionar tres experiències, les dues primeres les vàrem presentar en format àgora i la darrera en format pòster:

 1. Protocol Municipal per a la Prevenció de l’Assetjament entre Iguals i la Promoció de la convivència.

Neix de la inquietud dels i les professionals que conformen la Comissió per a la Promoció de la Convivència del nostre municipi,  formada per les tres escoles públiques d’educació infantil i primària del municipi (Escola Els Estanys, Escola Fanals d’Aro i Escola Vall d’Aro),  l’Institut Ridaura, l’EAP, els  Mossos d’Esquadra, la Policia Local, i tots els serveis d’Atenció a les Persones que formen part de l’Ajuntament. El  protocol municipal és també una acció preventiva de promoció de la convivència. No es tracta només d’una millora de circuits i una forma de fer xarxa, també és una proposta d’innovació pedagògica en el camí cap a un poble on tots els i les agents són educatius, tant a l’educació formal com a l’educació no formal o la informal. Aquí, cada ciutadà té la possibilitat d’esdevenir agent de canvi i contribuir a fer créixer la convivència. La innovació en aquest protocol és que tot el municipi es regeix pel mateix protocol: escoles públiques d’educació infantil i primària, Institut, serveis municipals, Casa Lila, Infància, Joventut, Esports, Educació,  Policia local, Mossos d’Esquadra, EAP, Serveis socials,…) . Tots/es les professionals s’han format en aquesta matèria i tots els centres i serveis disposen d’Equips de tipificació. Existeix un òrgan municipal que vetlla pel bon funcionament d’aquest protocol.

 1. Programa d’acollida, Acompanyament i Convivència Intercultural

Té com a finalitat la promoció de la convivència i les relacions interculturals. A través dels diferents serveis de l’ajuntament es detecta la població nouvinguda i/o la població migrada en situació de vulnerabilitat i es fan diferents accions per incorporar-la al servei d’acollida i la xarxa que el conforma per tal que coneguin els diferents recursos del municipi.

A partir d’aquest primer contacte, o dels diferents serveis i recursos de la xarxa, es detecten necessitats i des del programa d’acollida es potencia que es generin els projectes, recursos i/o accions que responguin a les necessitats detectades.

Alhora es treballa perquè el personal tècnic incorpori una perspectiva intercultural, interseccional i antiracista que respongui a l’actual realitat social culturalment diversa. Per tant s’organitzen formacions sobre aquesta temàtica i es generen activitats de sensibilització entorn al fet migratori, la interculturalitat, la interseccionalitat i el racisme.   

 1. Acompanyament a les Famílies

Dins el treball socioeducatiu que es realitza al municipi es posa al centre a les persones i en aquest cas a la família per tornar la capacitat i l’empoderament a aquestes   (el concepte família aplega totes les configuracions familiars, entenent i respectant totes les opcions de convivència i vincles relacionals). Per fer aquest treball s’han creat diversos espais que van des de la sensibilització, l’acompanyament educatiu fins la teràpia interfamiliar:

A l’Assemblea de la RECE 2022 va sortir escollida Viladecans com a ciutat coordinadora de la RECE durant el període comprès entre 2023 i 2025.  Com a ciutat coordinadora Viladecans va presentar diferents xarxes temàtiques  i el nostre ajuntament va sol·licitar formar part  de la xarxa temàtica que presenta Granollers sota el títol Educació i Cultura, estratègies per a la construcció d’una ciutat inclusiva/comunitat per al desenvolupament d’una ciutadania crítica i creativa. Hem estat admesos juntament amb altres 29 ciutats a la Xarxa.

 

 Objectius generals de la Xarxa temàtica de Granollers:

 1. Definir marcs teòrics i conceptuals dels àmbits de la xarxa i generar processos de reflexió  (pensament crític, ciutadania creativa, acció comunitària,…)
 2. Conèixer i compartir experiències, projectes significatius i es impactes generats. Analitzar característiques comuns.
 3. Observar, analitzar i contrastar de cada ciutat participant i del conjunt: nivells de cohesió, nivells de segregació, nivells d’exclusió, nivells d’identificació/sentiment de pertinença, nivells de participació.
 4. Generar, dissenyar models d’actuació, estratègies i accions dirigides per un a part a la construcció de comunitats i per una altra a promoure una ciutadania crítica i creativa.
 5. Definir els reptes que en aquest àmbit tenen plantejats les nostres ciutats.

 

Objectius específics de la Xarxa temàtica:

 1. Disposar d’un marc conceptual i definir els conceptes clau
 2. Generar les qüestions necessàries per poder analitzar tots els àmbits d’intervenció que ens proposem.
 3. Dissenyar models educatius i culturals per al desenvolupament d’una ciutadania crítica i creativa.
 4. Identificar accions, situacions, contextos favorables a la trobada, a la conversa, al diàleg entre col·lectius i comunitats culturalment diferents.

 

Així mateix, Granollers organitzarà  el  XVIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que tindrà lloc el maig de 2026 i que es centrarà en la proposta: educació i cultura, estratègies per a la construcció de la ciutat/comunitat i del desenvolupament d’una ciutadania crítica i creativa.

 

Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines

L’any 2016 municipis de les comarques gironines, membres de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), compartint l’interès i el compromís per desenvolupar i potenciar l’educació com a eix transversal de les polítiques locals, varen constituir la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines.

La ciutat de Girona va acceptar la coordinació de la Xarxa durant l’any 2017, amb l’acord d’anar assumint aquesta coordinació rotativament cada any un municipi de la Xarxa que voluntàriament hi estigui disposat.

Un dels compromisos de la Xarxa va ser l’organització d’una Jornada anual convidant a tots els municipis de les comarques gironines amb l’objectiu de créixer com a xarxa i, sobretot, d’intercanviar experiències, donar a conèixer el compromís de les ciutats educadores i compartir polítiques municipals que impulsin l’educació en el seu sentit més ampli entenent l’educació com un procés integral que ha d’implicar a tota la ciutadania en qualsevol lloc i en qualsevol moment del seu cicle vital.

L’Ajuntament de Girona va convidar al nostre municipi a assistir a la Jornada anual i a conèixer el projecte. Fruit de l’assistència a aquella jornada ens varem adherir a l’AICE.

Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines:

 • Banyoles
 • Cassà de la Selva
 • Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
 • Figueres
 • Girona
 • Maçanet de la Selva
 • Olot
 • Palafrugell
 • Palamós
 • Ripoll
 • Salt
 • Santa Coloma de Farners
 • Santa Cristina d’Aro
 • San Hilari Sacalm
 • Vall d’en Bas

 

Ciutats Coordinadores de la xarxa:

 • 2017: Girona
 • 2018: Ripoll
 • 2019: Olot
 • 2020-2021: Palafrugell
 • 2022: La Vall d’en Bas
 • 2023: Lloret de Mar
 • 2024: Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró

La secretaria comporta tasques com la convocatòria de les reunions, la coordinació de les accions que es van decidint, entre d’altres l’organització de a Jornada Anual. Aquesta és una jornada formativa i de trobada entre professionals on es treballa un tema concret escollit en el si de la pròpia xarxa. 

 

Més informació 

Localització

Contacte Educació

Carrer del Castell, 17 17249 Castell d’Aro

972 816 192

educacio@platjadaro.com

Subscriu-te a la nostra newsletter

Estigues al dia de totes les novetats. La nostra newsletter és un resum de totes les novetats del nostre municipi: notícies, esdeveniments, informació i molt més.