Qui Som

Qui Som

El Centre de Formació de persones Adultes (CFA)

El CFA de Castell- Platja d’Aro – S’Agaró és un servei públic que treballa des de la seva creació l’any 1999 per donar resposta a diferents necessitats formatives del municipi. Sempre comptant amb la persona adulta i fent-la partícip del seu procés d’aprenentatge.

Els principals objectius de l’Aula de Formació d’Adults Municipal són:

  • Oferir un programa de cursos i activitats que aculli i doni resposta a les necessitats formatives, socials, culturals i educatives de la població adulta.
  • Acollir a la població nouvinguda al nostre municipi tot oferint espais de relació, d’intercanvi i de coneixement de l’entorn més proper de l’alumnat.

Per tal d’anar donant una resposta que s’ajusti a les necessitats actuals i futures treballem tot portant a terme un procés d’avaluació continuada, durant tot el curs, adreçada als professionals, voluntariat i alumnat, que ens permet recollir els aspectes de millora i les propostes de futur.

El servei destaca per:

  • Oferir una formació acollidora, de qualitat, oberta, respectuosa i propera a l’alumnat nouvingut i autòcton.
  • Promoure un entorn de treball pedagògic innovador i col·laboratiu en el que sempre es tenen en compte les necessitats de l’alumnat.
  • Treballar rigorosament orientant i acompanyant a l’alumnat perquè a través de l’educació de persones adultes, pugui apoderar-se, millorar les seves habilitats, la seva autonomia i participar activament de la vida comunitària.

La temporalitat: El centre segueix el ritme estacional del municipi; comencem a mitjans d’octubre i acabem a finals de maig.

Les llengües vehiculars són: el català i el castellà.

Els horaris: oferim una àmplia oferta de cursos en horaris de matí, migdia i tarda.

Es duen a terme diferents programes formatius i activitats culturals de cohesió social.

Participem en activitats comunitàries de “Fem Poble”.

Logo del Centre de Formació de Persones Adultes de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró