Oferta formativa

Oferta formativa

Oferta formativa

La formació està organitzada en dos grans àmbits formatius.

Formació No Reglada:

  • Formació Bàsica i Instrumental

Aquesta etapa s’estructura en tres nivells formatius.

S’adreça a persones no alfabetitzades en una llengua llatina.

Al llarg dels tres nivells es treballarà la llengua oral, l’escriptura, la lectura comprensiva, el càlcul matemàtic bàsic, l’ortografia, la gramàtica i eines TIC.

  • Formació Continuada en llengua catalana

Tallers de lectura i escriptura creativa.

Formació Reglada:

  • Cursos d’Espanyol com a Llengua Estrangera (ELE)

Nivells A1, A2, B1, B2

Tallers de llengua oral