Equip docent

Equip docent

Equip docent

Equip docent i secretaria CFA - Curs 23-24
Equip docent i secretaria CFA. Curs 23-24. Setembre 23

Direcció, Secretaria i Equip Docent del Centre de Formació de Persones Adultes.

Per atendre tota la formació disposem d’un equip educatiu format per 6 persones especialitzades en el camp social i educatiu, amb diferents especialitats, fet que enriqueix el projecte educatiu i les persones que atén