Programa Esportiu Municipal

Programa Esportiu Municipal

 

Programa Esportiu Municipal

Des de l’Àrea de Promoció Local, Unitat d’Esports, continuant amb la línia de dinamització esportiva del municipi dels últims anys, per aquesta temporada,  el Programa Esportiu Municipal  el dividim en dos apartats:

  • Fem + Esport
  • Esport i Salut

FEM + ESPORT

El programa Fem + Esport proposa afavorir la pràctica dels diferents esports. Aquesta activitat s’adreça a nois i noies de 4 a 14 anys.

Els seus objectius són:

  • Potenciar el desenvolupament integral dels nens i nenes en edat escolar a través de l’esport.
  • Afavorir el desenvolupament multidireccional dels diferents esports per aconseguir una bona experiència motor i facilitar l’aprenentatge i la millora de la tècnica de les diverses modalitats esportives.
  • Desenvolupar el projecte pedagògic basat en l’educació dels valors com a eix vertebrador de tota activitat esportiva.
  • Fomentar la pràctica esportiva entre els nois i noies en l’edat escolar.

ESPORT I SALUT

Aquest programa recull un conjunt d’activitats adreçades a grups de població amb unes necessitats d’activitat física molt importants i amb una especificitat molt alta.

D’aquesta manera, si bé cada cop més es reconeix que l’activitat física i l’esport són importants i milloren la qualitat de vida, un munt d’entrebancs dificulten la implicació efectiva en activitats esportives i impedeixen que s’aprofitin els nombrosos beneficis que l’esport té per a la salut, l’estat d’ànim i les relacions socials.