Mesures d’excepcionalitat per la sequera

Mesures d’excepcionalitat per la sequera

Data de publicació 03/03/2023
Mesures d'excepcionalitat per la sequera

Restriccions d’aigua en els usos urbans (a partir del 3 de març)

 

La sequera continuada ha portat a decretar noves mesures per reduir el consum d’aigua i garantir-ne l’abastiment. El Decret Llei 1/2023 que regula les noves restriccions s’ha publicat divendres 3 de març al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i està en vigor. Aquest decret comporta que el sistema Ter-Llobregat i el de l’aqüífer del Fluvià Muga entraran en fase d’excepcionalitat, previsiblement la segona setmana de març. Això implica mesures en 224 municipis, entre ells Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró; on viuen gairebé sis milions de ciutadans. Amb les reserves d’aigua molt baixes, al 28%, s’han ordenat diverses mesures (web).

Reducció del proveïment d’aigua per habitants i dia

·Reducció de la dotació d’aigua mitjana de 230 litres per habitant i dia. Aquest cabal inclou activitats econòmiques i comercials

Limitacions a les piscines

L’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a:

·El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària

·En centres educatius, l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants

Les restriccions no afecten les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques

Restriccions en l’ús agrícola, industrial i lúdic

Es fa un pas més en la reducció d’aigua en alguns usos:

·40% de reducció de l’aigua per a usos agrícoles. A les granges, només es podrà fer servir aigua potable per a l’abeurament i neteja dels animals, i per a la higiene del recinte. Cal utilitzar les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries

·15% de reducció de l’aigua per a usos industrials

·Reducció de l’aigua per a usos lúdics: 15% en usos assimilables i 50% en el reg

Reg de supervivència a les zones verdes públiques i privades

·Prohibició del reg de zones verdes públiques i privades (S’aplicarà el reg de supervivència. Només es permetrà l’aigua per mantenir viu l’arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores amb la mínima quantitat d’aigua indispensable de 20 a 8 h)

·Es manté el reg destinat a la pràctica federada de l’esport en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m³ /ha/mes i complint la resta de limitacions que digui l’ens local

·Prohibició de neteja de carrers amb aigua potable, excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. També es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja

No hi ha limitacions en el reg amb aigua de pluja recollida en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

Prohibició d’omplir les fonts ornamentals

·Queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment.