Taula d’Acollida

Taula d’Acollida

03/04/2023
acogida

És l’òrgan tècnic motor del programa, consisteix en un espai de treball mensual on tots els agents i serveis que tenen a veure amb l’acollida i l’acompanyament a persones nouvingudes i/o migrades es reuneixen, posen en comú les necessitats detectades i es planifiquen, promocionen i coordinen les accions per donar resposta, també per la sensibilització de la població en general per poder arribar al bon veïnatge, la convivència intercultural i antiracista. Quan és necessari es conviden a altres agents del territori o es fan coordinacions per treballar temes específics. 

A partir d’aquesta taula es generen i/o es coordinen projectes que responguin a les situacions de les persones i col·lectius, així com es vinculen a recursos existents que poden respondre a les necessitats detectades.

Per altra banda, es treballa per tal que el personal tècnic incorpori una perspectiva interseccional, de gènere, intercultural i per superar el racisme que respongui a l’actual realitat social culturalment diversa. D’aquesta manera, s’organitzen formacions sobre aquesta temàtica, així com es generen espais d’assessorament i facilitació de recursos per acollir la diversitat cultural i afrontar qualsevol tipus de discriminacions.

També es generen activitats de sensibilització entorn al fet migratori per a tota la població del municipi, així com es treballa per la conscienciació de les actituds discriminatories i estigmatitzacions que pateixen les persones racialitzades, ja siguin migrades o no.