Serveis policials de proximitat

Serveis policials de proximitat

30/03/2023
securitat ciutadana

La Policia Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró ha fet de la proximitat la seva senya. A prop teu, és el seu hashtag identitari de defineix la seva manera d’entendre el servei policial. El nostre cos policial aposta per un model proper, orientat a la ciutadania i a les seves necessitats. El nostre model policial enllaça la tasca dels serveis territorials de 112 amb els dels serveis policials de proximitat, oferint així un patrullatge planificat i proactiu, on participen els diferents actors presents al territori. Com a conseqüència d’aquesta metodologia, les diferents unitats són presents en el territori i permeables als constants canvis socials.

La informació obtinguda pels serveis de proximitat s’obté de les diferents contactes i reunions amb els col·lectius, de les patrulles a peu pels eixos del municipi on, de manera programada, es realitzen contactes amb els comerços i entitats. També s’obté  de les reunions de coordinació amb diferents àrees de l’ajuntament, com serveis socials i joventut, entre d’altres. També destaca la relació estreta que es manté amb els equips directius de les escoles i institut del municipi. L’obtenció i anàlisi d’aquestes dades ens permeten avançar-nos a les necessitats de la ciutadania i ens permet ser eficients a l’hora d’administrar els nostres recursos.

D’aquesta manera, la Policia Local fa tasques relacionades amb el control d’ordenances municipals, l’acompanyament a les víctimes de violència de gènere, mediació en conflictes privats, seguiment a les víctimes de fets traumàtics, protecció escolar, gestió d’objectes perduts, tinença responsable d’animals de companyia o intervencions del mal ús de l’entorn urbà, interurbà i marítim, entre molts altres.

Finalment, destacar que els serveis de proximitat són d’especial rellevància ja que transmeten de primera mà els valors, dels quals vol ser referent, aquesta Policia Local.

 

Aquest vídeo forma part del projecte de Joventut d’Apropem d’administració

Veure més vídeos

Serveis de Proximitat

Des de la Unitat de Proximitat es realitzen contactes i reunions periòdiques amb els diferents col·lectius, associacions i les entitats del municipi. La finalitat d’aquestes reunions és establir un canal de comunicació directe amb els diferents interlocutors i així conèixer els problemes que preocupen la ciutadania per donar-hi resposta operativa ràpida i efectiva. Els actors amb els que es treballa més intensament són els diferents col·lectius presents al municipi, religiosos, culturals, ètnics, etc. així com dels representants de comerços i del sector serveis/turisme.

Alhora, també es realitza un treball de comunicació i sensibilització amb el col·lectiu de la gent gran i joves, que és especialment vulnerable davant delictes com ara robatoris a domicilis, intimidació i estafes. Per a evitar aquestes situacions, es fan campanyes dirigides a la prevenció, en col·laboració amb altres àrees de l’Ajuntament.

  • Atenció a la Víctima
  • Mediació en conflictes privats
  • Servei de mediació en l’oci nocturn
  • Medi natural i servei de vigilància marítima
  • Educació viària
  • Educació en l’àmbit del medi natural

Atenció a la Víctima

Els efectius de la Unitat d’Atenció a la Víctima són un grup humà amb una formació específica en atenció a víctimes de diferent índole. Així doncs, els objectius principals d’aquest equip de treball és acompanyar i oferir un seguit de recursos a les víctimes, familiars i qui ho requereixi pel fet d’haver patit una situació traumàtica o bé complicada al nostre municipi.

Una altra de les tasques que realitza aquesta unitat és el suport a les víctimes de violència masclista, sobretot en l’àmbit de la violència de gènere i la violència sexual. En aquest sentit, es fa assessorament i suport previ a la presentació de la denúncia  i, si escau, es fan acompanyaments a víctimes en seu judicial un cop han presentat denúncia. La unitat també realitza un seguiment posterior a la denúncia per persones especialitzades que acompanyaran a la víctima en tot moment. També oferim suport d’orientació cap a altres serveis de la xarxa de recursos amb l’objectiu d’empoderar aquestes persones i que se sentin bé i acompanyades en tot moment.

En referència als menors d’edat i joves, també s’ofereix seguiment en cas que sigui necessari.securitat ciutadana

Mediació en conflictes privats

Els conflictes veïnals o de conflictes privats són uns dels serveis més recurrents de la ciutadania. Habitualment, són tractats en primera instància pels serveis territorials. No obstant, des de la Unitat de Mediació es fa un seguiment posterior i s’ofereix la possibilitat d’obrir un procediment de mediació si les parts s’hi avenen. D’altra banda, quan els serveis territorials ho creuen necessari o a petició de les parts implicades, es pot demanar el serveis d’aquesta unitat per a cercar una solució en conflictes privats. Aquest servei té una taxa d’èxit molt elevada i esdevé una eina molt útil per a solucionar conflictes entre el veïnat.

La mediació policial permet descongestionar els serveis territorials de requeriments recurrents que, en cas de no gestionar-se correctament, poden derivar en conflictes més greus.

Mediació en l’oci nocturn

L’oci Nocturn és una activitat econòmica amb una marcada presència històrica al nostre municipi, i també és un dels elements que més tensió ocasiona en la convivència ciutadana. Coneixedors d’aquesta problemàtica, des de la policia local, i amb la intenció de conjugar el descans veïnal amb l’oci nocturn, es va apostar per oferir un servei nou, modern i diferenciador.

Aquest servei, ofert per una empresa externa especialitzada i, sota la coordinació i dependència de l’àrea de Serveis Policials de Proximitat, va néixer amb la voluntat d’oferir un pont d’interlocució entre les diferents parts en conflicte i alhora la intenció de divulgar un oci nocturn cívic, conscienciar sobre les negativitat de les conductes incíviques i educar en el respecte social.

La mediació en l’oci Nocturn ha estat èxit i un referent des de que es va instaurar al nostre municipi l’any 2016 com a experiència pionera a tota Catalunya. Actualment es tracta d’un model exportat a altres municipis i ciutats que ha comportat un èxit.

Medi natural i servei de vigilància marítima

La unitat de medi Natural es va crear fruit de les necessitats pròpies del territori i de l’aposta del consistori per la protecció del nostre entorn, de la nostra fauna i de la nostra flora.

El nostre territori està ubicat entre les gavarres i el mar mediterrani, amb un extens litoral que requereix d’una unitat especialitzada per atendre les seves necessitats i protegir-la d’il·lícits que les puguin amenaçar.

Des de el seu inici, aquesta unitat va estar dotada de vehicles 4×4 i motocicletes de muntanya per a patrullar per les pistes forestals i els espais de més difícil accés del municipi.

Aquests vehicles han permès a la unitat efectuar una tasca de proximitat, impossible de realitzar amb vehicles convencionals, amb els veïns que viuen aïllats dels nuclis urbans, alhora que aporta protecció i vigilància als nostres espais naturals.

La unitat també disposa d’una embarcació que, durant el període estival, realitza vigilàncies pel nostre litoral. Aquestes vigilàncies van destinades al control de les activitats aquàtiques i subaquàtiques, protecció de banyistes i, si escau, salvament i  protecció del medi natural.

.securitat ciutadana

Educació viària 

La educació viària és el procés d’adquisició, desenvolupament i integració de les competències destinades a promoure la seguretat en el trànsit, millorar les conductes vials, i prevenir els sinistres a les vies. És un procés permanent d’aprenentatge en el qual la Policia Local participa de manera activa oferint un programa didàctic a les escoles i a l’institut del municipi.

El programa didàctic ofereix diverses sessions adaptades als currículums competencials dels diferents cicles on el propòsit dels agents que les imparteixen és el foment pel respecte dels senyals de trànsit i el compromís amb el correcte ús de les vies i dels espais públics per tots els seus usuaris. Així doncs, s’imparteix amb una visió transversal a l’alumnat  per tal que conegui, mitjançant activitats dirigides, els factors de risc personals, segons els blocs d’edat dels destinataris, per treballar conductes de risc que es volen evitar, les conductes segures que es volen potenciar, quins són els objectius generals  que es volen assolir i finalment un treball d’anàlisi dels aspectes treballats.

Formació

 

Educació en l’àmbit del medi natural

La cura del medi ambient ha esdevingut una dels marques d’identitat del nostre cos policial. Així doncs, a part dels serveis planificats i les patrulles proactives, els agents integrants d’aquesta unitat realitzen un conjunt d’activitats relacionades amb l’educació i la conscienciació. Aquestes activitats que es realitzen conjuntament amb les diferents associacions i entitats del municipi, estan pensades per a donar a conèixer la flora i la fauna autòctones, així com la seva conservació i protecció. Les diferents propostes educatives s’adrecen als centres educatius del municipi, on es fan cicles de xerrades i tallers a l’aire lliure, com el realitzat anualment al Parc dels Estanys, espai dedicat a la conservació i protecció de les aus migratòries i altres animals. Per tant, és habitual que els efectius d’aquesta Unitat participin en actes commemoratius i diferents tallers de la mà d’altres entitats municipals amb qui compartim la passió per la fauna i flora del municipi.

Destacar també que, per a fer visible que vivim amb un entorn privilegiat, on la fauna salvatge és omnipresent,  la unitat de Medi Natural és molt present a les xarxes socials, donant a conèixer la seva feina i especialment les actuacions de rescatas d’animals al nostre municipi.

La dedicació mostrada en aquest àmbit de treball ha estat reconeguda en dues ocasions a nivell nacional, rebent els guardons a les bones pràctiques policials de la Red de Protección Animal en reconeixement al seu compromís amb la flora i la fauna.securitat ciutadana