Servei d’ajut a tramitació de beques

Servei d’ajut a tramitació de beques

05/04/2023
Servei beques

PERÍODE DE BEQUES: Des del 19 de Març a les 9:00h fins el 10 de Maig a les 15h.

Servei públic i gratuït on oferim ajuda telemàtica per poder realitzar les beques i ajuts dels nivells postobligatoris (des de batxillerat, cicles formatius, graus universitaris, màsters…)

En el moment que surten les convocatòries es pot demanar hora al PIJ i la documentació que es necessita per poder sol·licitar la beca és:

  • DNI/NIE (fotocòpia o fotografia al mòbil) del/la sol·licitant i de totes les persones que convisquin al nucli familiar i que siguin computables.

  (En el cas de ser NIE, cal saber la data d’expedició inicial.)

  • NÚM. DE COMPTE CORRENT on es vol que s’ingressi l’import de la beca en cas de ser aprovada i que hi consti el nom de l’estudiant.
  • EN CAS DE SER FAMÍLIA NOMBROSA i/o MONOPARENTAL, cal portar el carnet que ho acrediti.
  • EN CAS DE TENIR ALGUN/A GERMÀ/GERMANA AMB DISCAPACITAT, cal portar el certificat que ho acrediti, i en el cas que la discapacitat no sigui permanent, la data del reconeixement inicial de la discapacitat.
  • EN CAS DE SER VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I/O FILL/A DE VÍCTIMA, aportar la sentència complerta, sempre que la data estigui compresa entre el X de X al X del X.
  • EN CAS DE QUE UN MEMBRE DE LA FAMÍLIA SIGUI TREBALLADOR/A AUTÒNOM, cal portar documentació relativa a l’empresa que té al seu càrrec:
  • Percentatge de participació/propietat.
  • CIF/NIF empresa.
  • Volum de facturació en import brut o ingressos anuals bruts obtinguts per l’empresa/activitat econòmica.
NOMÉS PER ESTUDIS UNIVERSITARIS:
 • TARGETA SANITÀRIA, cal fer-ho a través de l’IDCAT mòbil i per crear-lo (en cas que el/la jove no en disposi) ens demana la Targeta Sanitària.

 

Us informem que, des de la Unitat de Joventut, ajudem a realitzar el tràmit, però no ens responsabilitzem de posteriors requeriments per part del Ministeri i/o Generalitat, ni dels càlculs de l’import que pertoca a l’alumnat. Les dades tractades durant aquest tràmit seran confidencials. En el cas de necessitar més informació i/o dubtes relatius a la beca, al tràmit o a l’estat d’aquesta, us podeu posar en contacte a:

 • Departament de Beques de Girona: 872 97 56 36 / 872 97 55 94
 • Agaur Barcelona – Gestió de Beques universitàries: 93 310 63 94