Servei de Beques

Servei de Beques

05/04/2023
Beques

Beques Servei públic i gratuït on oferim ajuda telemàtica per poder realitzar les beques i ajuts dels nivells postobligatoris (des de batxillerat, cicles formatius, graus universitaris, màsters…)

En el moment que surten les convocatòries es pot demanar hora al PIJ i la documentació que es necessita per poder sol·licitar la beca és:

  • DNI/NIE (fotocòpia o fotografia al mòbil) del/la sol·licitant i de totes les persones que convisquin al nucli familiar i que siguin computables.
  • NÚM. DE COMPTE CORRENT on es vol que s’ingressi l’import de la beca en cas de ser aprovada i que hi consti el nom de l’estudiant.
  • EN CAS DE SER FAMÍLIA NOMBROSA, cal portar el carnet que ho acrediti.
  • EN CAS DE TENIR ALGUN MEMBRE FAMILIAR AMB DISCAPACITAT, cal portar el certificat que ho acrediti.
  • En cas de que un membre de la família sigui TREBALLADOR/A AUTÒNOM, cal portar documentació relativa a l’empresa que té al seu càrrec (percentatge de participació/propietat, CIF/NIF empresa, volum de facturació en import brut o ingressos anuals bruts obtinguts per l’empresa/activitat econòmica).
NOMÉS PER ESTUDIS UNIVERSITARIS: 
  • TARGETA SANITÀRIA, cal fer-ho a través de l’IDCAT mòbil i per crear-lo (en cas que el/la jove no en disposi) ens demana la Targeta Sanitària.