Servei d’atenció a domicili

Servei d’atenció a domicili

03/04/2023
ajuda doc

Servei que ofereix un conjunt d’accions planificades i destinades a proporcionar atenció i suport a la persona i a la pròpia llar per mitjà d’un servei d’atenció directa, organitzat i prestat per professionals qualificats als individus i/o unitats de convivència de totes les franges d’edat que presentin diferents nivells de dependència per manca  d’autonomia  per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana i/o dificultats d’adaptació social per manca de capacitats i/o hàbits d’organització personals o familiars.

Atendre  les mancances d’autonomia personal, tot cobrint les necessitats bàsiques de la vida diària i les necessitats relacionals de l’individu en el seu propi domicili amb la finalitat de:

Millorar les condicions de vida, o la prevenció d’un deteriorament previsible.

  • Oferir una atenció individual i personalitzada, un suport familiar per   evitar o retardar l’ingrés a institucions específiques.
  • Cobrir la neteja i condicionament mínim de l’habitatge i altres tasques domèstiques.
  • Donar suport a aquelles famílies que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència o de risc social.
  • Millorar la detecció de situacions de necessitat social.

Persones destinatàries.

Persones en situació de dependència per la realització de les activitats bàsiques de la vida diària i/o amb deteriorament cognitiu que:

  • Viuen soles i no tenen suport soci-familiar permanent per atendre les seves necessitats bàsiques.
  • Viuen amb altres persones que no poden atendre la totalitat de les seves necessitats bàsiques, o els hi cal un suport.

Persones i famílies en situació de risc social i/o fragilitat per:

  • Manca de capacitat o hàbits per l’auto-cura i en la relació amb l’entorn
  • Manca de capacitat o hàbits per l’organització de la llar, familiar i per l’atenció als membres de la família, especialment dels infants i la seva relació amb l’entorn.

Es un servei de copagament. Podeu consultar els criteris socials, econòmics i els preus a les ordenances fiscals , pàgines 148 a 150