Seguretat ciutadana

Seguretat ciutadana

30/03/2023
securitat ciutadana

El principal objectiu de la Policia Local en matèria de seguretat ciutadana és anticipar-se i gestionar les emergències, així com aportar proximitat al territori des de la prevenció de problemàtiques en espais on es puguin generar situacions de risc o d’emergència social.

En aquesta línia, i al marge dels serveis habituals de vigilància proactiva, també es posen en marxa dispositius excepcionals en aquells moments en què cal reforçar la vigilància.

El dispositiu més rellevant és el que es porta a terme durant el període d’estiu, pel fet que cal garantir la seguretat, convivència i mobilitat en moments en què augmenta exponencialment l’ús de l’espai públic i hi ha molta presència de visitants a les zones comercials i a les platges del municipi. El turisme, del qual som referents a la Costa Brava, fa augmentar notablement el nombre de visitants. En aquest període, la població  pot superar, en moments puntuals, les 150.000 persones. Com a conseqüència, la  mobilitat a les vies de circulació es veu afectada, arribant a superar en aquest període estival els 1.000.000 vehicles.

A destacar, que la Policia Local disposa d’un grup especialitzat en seguretat ciutadana que actua per a evitar infraccions d’alta afectació social, com poden ser els delictes contra el patrimoni, els furts i la multireincidència delictiva, fent ús de la tecnologia més capdavantera en càmeres de videovigilància. En aquest sentit, el programari utilitzat pel control i gestió de matrícules dels vehicles que circulen per les nostres vies, han arribat a les 15.000.000 de lectures de matrícules en època estival. També destaca l’estudi i anàlisi d’imatges pròpies o de tercers per a identificar-ne els autors d’il·lícits, així com l’estudi en documentoscòpia per afers relacionats principalment amb la documentació personal i de vehicles.