Punt d’Informació i Dinamització en el Centre d’Educació

Punt d’Informació i Dinamització en el Centre d’Educació

05/04/2023
INS

El PIDCES, és el Punt d’Informació i Dinamització en el Centre d’Educació Secundària, en el nostre cas, ens desplacem al nostre Institut de referència del municipi, l’Institut Ridaura.

Es tracta d’un espai d’atenció presencial que posa a l’abast dels i les joves recursos de conscienciació, preventius i informatius d’interès, així com també accions i estratègies que promouen experiències de participació, tant en el mateix centre com en el seu entorn més proper. L’atenció presencial es concreta en un dia a la setmana durant la primera hora del pati, tot i que les intervencions normalment són moltes més (organització de campanyes preventives i informatives, activitats de dinamització, etc.).

Aquest projecte està encarat a potenciar la participació juvenil i a fer arribar als i les joves tota aquella informació i recursos que puguin ser del seu interès.

Aquests recursos els fem arribar mitjançant taules i sessions informatives i dinàmiques realitzades, a partir d’activitats diverses, que giren al voltant dels Dies Mundials en matèria de Salut.