Pujada pal de Pernil per Carnaval

Pujada pal de Pernil per Carnaval

10/04/2023
Pujada pal de Pernil per Carnaval

Aquesta activitat neix de recuperar antigues tradicions que es feien al municipi

aportant noves experiències per tal de fer sentiment de pertinença. Aquesta activitat es fa conjuntament amb altres àrees de l’Ajuntament, concretament amb Turisme dins de la programació de Carnaval, entre el canvi d’atributs i l’arrossada.

Com a objectiu d’esdevenir referents de l’educació no formal dins del municipi, tant per  les famílies, institucions, entitats/associacions i població diana. D’altre banda poder fer visible l’Àrea de Joventut pel municipi i participar de les activitats del poble que tenen una part més lúdica i que estan relacionades amb la Joventut.

La pujada al pal del pernil, consisteix, com el propi nom diu, pujar per un pal de 6 metres lliscant fins arribar a dalt i conseguir tocar la campaneta per endur-se un pernil.

Es divideix en tres grups d’edat i en cada grup hi ha quatre premis per els quatre primers.