Projecte d’Urbanització de l’Avinguda Doctor Fleming, Carrer Miramar i Avinguda de la Pau.

Projecte d’Urbanització de l’Avinguda Doctor Fleming, Carrer Miramar i Avinguda de la Pau.

01/08/2022

L’avinguda Doctor Fleming és el carrer que delimita les galeries comercials del centre de Platja d’Aro en la seva banda oest. El vial estava concebut com un espai de pas de vehicles, espais de càrrega i descàrrega i separava les galeries del gran aparcament públic de la plaça Europa. En essència, el seu aspecte era de vial secundari sense cap pretensió, i no tenia en compte el gran potencial que presenta atès que té una secció important i que pot esdevenir la principal façana de les esmentades galeries.

Valorant aquesta situació, l’Ajuntament es va plantejar convocar un concurs d’idees per tal que es redactés un projecte d’obres municipals amb els següents objectius: Dibuix del projecte

 

 

 • Configurar un carrer de caràcter peatonal i comercial, amb un augment significatiu de la superfície de voreres al cantó de les galeries.
 • Desplaçar el traçat del vial de vehicles actual cap al cantó de l’aparcament.
 • Endreçar i ordenar les ocupacions de la via pública per als locals de restauració i les botigues, els espais de càrrega i descàrrega, la recollida de residus.
 • Crear un vial harmònic i coherent amb els paràmetres de sostenibilitat i ecoeficiència, d’acord amb els criteris del nou urbanisme.

 

 

 

 

 • Redactor del projecte: ÀGORA ARQUITECTURA.
 • Aprovació definitiva: Junta de Govern Local en Sessió ordinària de 17 d’agost de 2022.
 • Pressupost: 2.370.000 € (IVA inclòs).

 

Plànol de situació d'on s'executen les obres

 

 • Empresa executora: AGLOMERATS GIRONA, S.A.
 • Data d’inici de les obres: 7 de setembre de 2022
 • Termini d’execució: 8 mesos (tenint en compte les aturades per les campanyes de Nadal, Carnaval i estiu)
 • Finalització prevista: fins d’octubre de 2023 
Fotografia de la vorera i els arbres Fotografia de les obres de l'Avinguda Doctor Flèming