Projecte Ridaura

Projecte Ridaura

10/04/2023
Projecte Ridaura

El projecte Ridaura és un programa que ajuda als i les joves de l’etapa de 3er i 4t d’ESO a desenvolupar-se educativament des d’una altre vessant, més pedagògica i vivencial.  

Aquest programa ofereix l’oportunitat a l’alumnat de poder participar en el desenvolupament de projectes municipals i pràctiques a empreses, que facilitin el seu procés formatiu i de maduració. A més a més, també es reforça el vincle amb el poble i afavoreix la cohesió social entre tots els membres de la comunitat escolar. 

Horari:  

  • Dimarts de 9:30h a 13:30h i de 16h a 19h
  • Dijous de 9:30h a 14:30h