Projecte brúixola

Projecte brúixola

03/04/2023
Projecte brúixola

Un educador/a de benestar social i un/a educador/a de joventut participen setmanalment a 1er d’ESO de l’Institut Ridaura per acompanyar als joves que presenten dificultats en adaptar-se als canvis i desenvolupen una simptomatologia de tipus emocional, com angoixa, sentiment de desesperança, inseguretat, por, etc.

Tot això els pot generar un elevat nivell de malestar i que els dificulti poder concentrar-se a classe, tenir relacions adequades amb els companys i, fins i tot, acabar afectant al clima familiar ja que sovint aquest canvi pot anar acompanyat de trastorns de conducta que abans no es donaven.

Objectius generals i específics que es treballen en aquest projecte són:

Acompanyar en la transició de l’etapa d’educació primària a la secundària.

 • Treballar les habilitats socials i personals
 • Detectar situacions de risc (problemes de salut mental, conflictes entre
 • iguals, inadaptació,…)
 • Promoure la motivació en els estudis i la vida escolar
 • Treballar la cohesió de grup
 • Fomentar el sentiment de pertinença al grup
 • Treballar competències personals i habilitats per la vida en l’inici de
 • l’adolescència.
 • Gaudir d’una bona salut emocional
 • Potenciar una autoestima sana
 • Treballar la responsabilitat
 • Treballar l’autonomia
 • Mantenir o millorar els resultats acadèmics
 • Disminuir els sentiments d’apatia promovent la motivació per la vida i els
 • estudis
 • Treballar la gestió del temps i tècniques d’estudi
 • Promoure la motivació en les activitats socials.

Més informació sobre el projecte a Benestar social i a Joventut