Monitor d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

Monitor d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

22/04/2023
Monitor/a de lleure

Aquest curs capacita per a l’exercici qualificat d’aquesta professió i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis d’aquest sector.

El curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal, incidint explícitament en l’educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Els requisits per poder fer el curs són:

  • Tenir 18 anys complerts en el moment de l’inici del curs
  • Tenir la ESO

És una formació que fem de manera intensiva durant les vacances de Nadal i posteriorment s’han de realitzar 165h en un centre de pràctiques.

Amb aquest curs s’obté un títol oficial de la Generalitat de Catalunya i la possessió del diploma de monitor/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil autoritza a exercir aquesta funció en colònies, casals, campaments, rutes, camps de treball, etc.