Canvi climàtic

Canvi climàtic

02/03/2023
Pacte d’Alcaldes pel clima i l’energia

L’escalfament global de la terra, provocat per l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, ha fet que el canvi climàtic sigui una realitat i que cal prendre consciència abans que sigui irreversible. Els ajuntaments som l’administració més propera a la ciutadania i hi juguem un paper clau per desenvolupar polítiques energètiques i ambientals que facin possible una explotació racional i sostenible dels recursos naturals.

Per aquest motiu ens sumem a iniciatives com el Pacte d’Alcaldes pel clima i l’energia, o impulsem projectes municipals per a reduir l’impacte en el medi ambient.

  • Pacte d’alcaldes pel clima i l’energia
  • Agenda 21
  • Instal.lacions de plaques solars a edificis municipals
  • Projecte ratpenats pel foment de la biodiversitat
  • Conducció eficient