Manipulador/a d’aliments i higiene alimentària

Manipulador/a d’aliments i higiene alimentària

10/04/2023
Manipulador/a d'aliments

L’objectiu de d’aquest curs és proporcionar una informació clara i de fàcil comprensió que permet que les persones que preparen aliments coneguin els possibles perills que s’hi associen i la manera d’evitar-los. Té una durada de quatre hores lectives i els requisits per poder-a fer són:

  • Tenir DNI/NIE/Passaport
  • Tenir 16 anys o cumplir-los durant l’any natural

La titulació que s’obté és un certificat de realització que certifica la realització de la formació.