Grups multifamiliars

Grups multifamiliars

03/04/2023

El grup multifamiliar és un espai per les famílies i representatiu del marc social dels seus integrants, això significa gent de totes les edats, característiques socioculturals i professions.

Qualsevol temàtica humana pot ser tractada des d’una perspectiva interfamiliar, no restringeix la seva aplicació a les situacions problemàtiques, sinó també a persones sanes, programes de prevenció, incloent qualsevol institució sanitària, educativa i social

Dins la universalitat i globalitat dels grups multifamiliars, trobem que cada institució marca algunes pautes diferencials en relació als components del grup multifamiliar sobre el qual s’aplica i els diferents contextos: de salut mental, sanitaris generals, educatius i contextos socials i comunitaris. En el cas del grup Multifamiliar del Baix Empordà el plantejament es realitza des de l’obertura a tota la comunitat on la ciutadania està convidada a participar, com els grups iniciats a l’Argentina per Badaracco, els de l’associació de Salut Mental d’Elx o els de l’Associació ABD a Madrid i Barcelona. Tanmateix l’Ajuntament de Madrid mitjançant la seva àrea de Serveis Socials fomenta la posada en marxa d’espais terapèutics multifamiliars.  

La terapia multifamiliar aconsegueix unir en un mateix espai a diferents professionals i famílies i així sumar els recursos que aquests aporten per crear un espai d’intercanvi comunicacional i de reflexió.  

El conductor  està contínuament construint ponts entre les famílies: és un enginyer de ponts comunicacionals, connectar famílies amb famílies.