Families x families

Families x families

03/04/2023

Famílies x famílies és una proposta innovadora que considera que les famílies poden fer costat a d’altres famílies de forma solidària mitjançant actuacions molt ben planificades i orientades a la superació de dificultats en que es poden trobar, en temes educatius, de salut, laborals o socials.

Famílies x famílies busca la promoció de les potencialitats de les persones i famílies, així com del treball en xarxa. És una resposta solidària per a fer front a la crisi i a l’aïllament social; i una oportunitat per a que els participants i el municipi creixin en xarxes socials de suport i en cohesió, fomentant valors com la solidaritat, l’apoderament, l’autodeterminació, l’autoestima, el respecte, l’aprenentatge i el sentiment de comunitat.

EN QUÈ CONSISTEIX ? És un projecte pilot de col·laboració entre famílies. Dins la nostra comunitat i des dels diferents serveis es detecten dia a dia necessitats de suport que van més enllà del que l’administració pot cobrir. Sabem que vivim en una societat canviant, complexa, competitiva que, tal i com hem vist en els darrers temps en un instant  pot fer  canviar de dalt a baix la vida de les persones.

Amb aquesta idea volem compartir un projecte que té en compte que la nostra vida és canviant i que tots/es necessitem suports en algun moment. En aquest sentit, el nostre plantejament és el següent:

  • Hi ha moments en que les persones estem passant per un hivern. Aquest hivern es pot traduir mitjançant situacions molt diverses ( soledat, sobrecàrrega i desbordament, dificultats vàries, …).
  • Hi ha altres moments en que les persones hem passat per la primavera i ens trobem a l’estiu i tenim energia, ganes i recursos per oferir i poder fer costat als altres.

D’aquesta forma a vegades podem estar a l’hivern i transitar aquesta època amb més o menys dificultats, però amb suport tot es passa millor. Passat el fred de l’hivern, quan ja vas cap a l’estiu  pots plantejar-te compartir els teus recursos, aprenentatges,… i experiència amb altres persones. També pot passar a l’inrevés que en una època tinguis recursos personals per oferir i que en una altra siguis tu qui necessitis el suport. La mateixa  idea canviant obre moltes possibilitats relacionals dins aquest projecte que alimenten i augmenten les opcions de relació. Tanmateix, el projecte no obliga a haver de donar quan has rebut ni a rebre quan has donat. Esdevé un espai lliure on l’aprenentatge més profund és adonar-nos que quan donem, també estem rebent i que quan rebem també donem. Són dues cares de la mateixa moneda: una cara sembla activa i l’altra passiva, però no és així. Quan reps hi ha una acció activa que és rebre el que se’ns està donant i quan dones hi ha passivitat ja que ofereixes sense pressionar amb les mans obertes.

La proposta consisteix en identificar en el territori persones que estiguin passant per les dues estacions i posar-les en contacte perquè es construeixi una relació d’ajuda i aprenentatge mutu. Així es potencia  la formació de mentoratges: “relacions que aporten un benefici mutu, que no estan subjectes a judici, organitzades per tercers, que es desenvolupen quan les persones voluntàriament ofereixen el seu temps per donar suport i encoratjat a altres que es troben en una situació de desavantatge compartint experiències i coneixements durant un període significatiu ja sigui determinat o prolongat en el temps” (Carta Europea de mentoring, 2010).

Inspirat en el projecte “Famílies x famílies” del Barri de la Marina de Barcelona.