Espai Respir

Espai Respir

03/04/2023
Platja d'aro

Servei d’acollida, acompanyament i estimulació de dos matins a la setmana per persones que tenen un retard lleu o mig del deteriorament de la capacitat cognitiva, es treballa a partir de les dimensions físiques i socials i se les acompanya des de la prevenció, la promoció i l’estimulació per tal de mantenir i millorar en l’estat físic/cognitiu el màxim temps possible.

Durant l’assistència de les persones a l’Espai Respir, les persones cuidadores disposen de temps lliure i també tenen la possibilitat d’accedir al servei d’atenció psicològica on poden rebre orientació, suport i assessorament en relació a la seva tasca com a cuidadores.

Com accedir a l’Espai Respir?

Les derivacions al servei es fan des de l’equip de Serveis Socials, i l’equip de Dinamització Comunitària.

Es fa una entrevista de cribratge per veure si la persona és perfil de l’Espai.