Consell Municipal de l’Esport

Consell Municipal de l’Esport

12/04/2023

El Consell Municipal d’Esports és un òrgan consultiu i assessor, compatible amb altres existents que puguin ser creats en altres àrees dins l’àmbit municipal.

 

És l’òrgan a través del qual les diferents entitats i els teixits esportius poden fer les seves aportacions , propostes, suggeriments i demandes dins el marc institucional, per millorar la promoció de l’esport, a partir de les contribucions de tots els agents que en formen part i que estan implicats en aquest mon.