Premis per al Foment Continuació dels Estudis després de l’ESO o el Batxillerat

Premis per al Foment Continuació dels Estudis després de l’ESO o el Batxillerat

Convocatòria curs 2023-2024

L’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró convoca els guardons amb la voluntat d’incentivar,  fomentar i promoure entre els i les joves del municipi la continuació dels estudis reglats un cop finalitzat l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o el Batxillerat.

Dotació

300 euros per alumne/a que compleixi els requisits (només es podrà optar una vegada al premi).

Termini de presentació

Del 30 de setembre al 31 d’octubre 2024 al Registre de l’Ajuntament

Requisits

Podran optar als guardons els estudiants empadronats al municipi de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, amb una antiguitat mínima de 3 anys continuada, i vigent a 1 de setembre de 2024 que compleixin un dels dos supòsits:

  • Haver finalitzat 4t d’ESO el curs acadèmic 2023-2024 en un centre d’ensenyament públic (queden exclosos els centres privats i concertats). Estar en possessió del títol d’ESO o certificat emès pel centre conforme ha finalitzat els estudis i acreditar matrícula d’estudis reglats i/o de Cicle de Grau Mitjà per al curs 2024-2025.
  • Haver finalitzat 2n de Batxillerat el curs acadèmic 2023-2024 en un centre d’ensenyament públic (queden exclosos els centres privat i concertats). Estar en possessió del títol de Batxillerat o certificat emès pel centre conforme ha finalitzat els estudis i acreditar matrícula d’estudis reglats, universitaris i/o de Cicles de Grau Superior per al curs 2024-2025.

Documentació

  • Fotocòpia del DNI o NIE
  • Certificat d’empadronament acreditant l’antiguitat de 3 anys al municipi continuada i vigent a 1 de setembre de 2023
  • Fotocòpia compulsada, certificat o resguard d’ESO o Batxillerat
  • Fotocòpia compulsada de la matrícula d’estudis universitaris i/o Graus de Cicle Mitjà o Superior per al curs 2024-2025
  • Document de les dades bancàries (la persona sol·licitant ha de ser titular o cotitular del compte bancari)