Ple ordinari municipal · Dilluns 25 de març de 2024

Ple ordinari municipal · Dilluns 25 de març de 2024

Data de publicació 21/03/2024
sala de plens de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Obert a la ciutadania i mitjans de comunicació social

Dilluns 25 de març de 2024

19.30 h · Sala d’Actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro

 També es podrà seguir en línia a:

https://www.youtube.com/user/ajtplatjadaro/

https://www.tvcostabrava.com/canals-online/ple-de-castell—platja-daro-i-sagaro

 

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Controls dels òrgans de govern · Informació de l’Alcaldia

 • Moviments de plantilla
 • Comunicació de subvencions
 • Comunicació de contractes majors
 • Relació de decrets de l’Alcaldia-Presidència
 • Resolucions judicials
 • Donar compte dels informes 25/2023, 29/2023 i 36/2023 emesos per la Sindicatura de Comptes de Catalunya

Dictàmens

 • Secretaria. Aprovació d’emblema com a símbol municipal
 • Intervenció. Modificació de crèdits 2-2024
 • Intervenció. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions de l’expedient GENE2024002160 (X2024002195)
 • Recursos Humans. Modificació Plantilla 2024
 • Seguretat Ciutadana. Aprovació document únic Duprocim 2024
 • Turisme. Adhesió al Pla de Serveis de Turisme CCBE
 • Urbanisme. Assumir la iniciativa pública per formular una modificació puntual del POUM, per modificar la línia d’edificació prevista a la normativa sectorial en matèria de carreteres que s’estableix en el POUM per a unes determinades finques urbanes de l’anomenada urbanització Xicu Moner (Exp. GENE2023007751)

Mocions

 • Moció presentada pel Grup Municipal SOM Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró-Tots per l’Empordà en què es demana a l’Ajuntament la creació d’una Ordenança Municipal per emplenar piscines amb aigua de mar

Assumptes urgents

Precs i preguntes