Ple Municipal Ordinari · Dimecres 26 d’abril

Ple Municipal Ordinari · Dimecres 26 d’abril

Data de publicació 04/04/2023
sala de plens de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Obert a la ciutadania i mitjans de comunicació social

19.30 h · Sala d’Actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro

També es podrà seguir en línia a:
https://www.youtube.com/user/ajtplatjadaro/
https://www.tvcostabrava.com/canals-online/ple-de-castell—platja-daro-i-sagaro

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Controls dels òrgans de govern · Informació de l’Alcaldia

·Moviments de plantilla
·Comunicació de subvencions
·Comunicació de contractes majors
·Relació de decrets de l’Alcaldia-Presidència
·Resolucions judicials
·Contractació. Ratificació Decret d’Alcaldia núm. 2023DECR000327

3. Dictàmens

. Dinamització Comunitària. Adhesió protocol oci nocturn Generalitat
. Intervenció. Modificació de Crèdits 2-2023.
. Intervenció. Proposta despesa plurianual per l’execució del Projecte de Construcció
Dipòsit d’aigua.
. Intervenció. Anul·lar la liquidació ICIO on es va aprovar la bonificació del 95% i
aprovar la nova liquidació i bonificació atès que el pressupost de l’obra és de 274.293’38€
i no de 224.979,02€ segons documentació presentada en data 17 de febrer.
.- Intervenció. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions de
l’expedient núm. GENE2023003208 (X2023003254)
.- Intervenció. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions de
l’expedient núm. GENE2023003594 (X2023003650)

4. Precs i preguntes

5. Assumptes urgents