Ple Municipal Ordinari · Dilluns 27 de novembre 2023

Ple Municipal Ordinari · Dilluns 27 de novembre 2023

Data de publicació 24/11/2023
sala de plens de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Obert a la ciutadania i mitjans de comunicació social

 

Dilluns 27 de novembre de 2023

19.30 h · Sala d’Actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro

També es podrà seguir en línia a:

https://www.youtube.com/user/ajtplatjadaro/

https://www.tvcostabrava.com/canals-online/ple-de-castell—platja-daro-i-sagaro

 

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Controls dels òrgans de govern · Informació de l’Alcaldia

Moviments de plantilla

Comunicació de subvencions

Comunicació de contractes majors

Relació de decrets de l’Alcaldia-Presidència

Resolucions judicials

Intervenció. Donar compte del Pla anual de control financer 2023

Intervenció. Donar compte del Pla anual de control financer 2024

Dictàmens

Intervenció. Pla estratègic subvencions 2024-2026

Intervenció. Pressupost 2024

Intervenció. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions de l’expedient GENE2023009353

Recurs Humans. Compatibilitat laboral arquitecte i arquitecte tècnic Laura Vergara

Urbanisme. Suspensió potestativa de llicències per a l’estudi d’una modificació puntual del POUM en relació als habitatges d’ús turístic (HUT)

Urbanisme. Suspensió potestativa de llicències per a l’estudi d’una modificació puntual del POUM per a la regulació dels usos de la zona industrial.

Assumptes urgents

Precs i preguntes