Ple Municipal Ordinari · Dilluns 27 de maig

Ple Municipal Ordinari · Dilluns 27 de maig

Data de publicació 24/05/2024
Ple municipal

 

Obert a la ciutadania i mitjans de comunicació social

Dilluns 27 de maig de 2024

19.30 h · Sala d’Actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro

 També es podrà seguir en línia a:

https://www.youtube.com/user/ajtplatjadaro/

https://www.tvcostabrava.com/canals-online/ple-de-castell—platja-daro-i-sagaro

 

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Controls dels òrgans de govern · Informació de l’Alcaldia

 • Moviments de plantilla
 • Comunicació de subvencions
 • Comunicació de contractes majors
 • Relació de decrets de l’Alcaldia-Presidència

3. Dictàmens

 • Secretaria. Rectificar la designació dels representants municipals a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària de la Conca del Ridaura
 • Seguretat Ciutadana. Aprovació inicial de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana, i derogació de l’ordenança vigent
 • Recursos Humans. Modificació Relació de Lloc de Treball i Plantilla núm. 2 any 2024
 • Intervenció. Aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici 2023
 • Intervenció. Préstec núm. 1/2024
 • Intervenció. Aprovació de Reconeixement Extrajudicial de crèdit d’obligacions de l’expedient GENE2024003998 (X2024004059)
 • Activitats econòmiques. Aprovació inicial del Pla de Verificació d’Activitats comunicades
 • Mobilitat. Aprovació de la moció per la declaració institucional de recolzament a la Declaració Europea sobre l’ús de la bicicleta

4. Assumptes urgents

5. Precs i preguntes