Ple Municipal Ordinari · Dilluns 26 de febrer de 2024

Ple Municipal Ordinari · Dilluns 26 de febrer de 2024

Data de publicació 22/02/2024
sala de plens de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Obert a la ciutadania i mitjans de comunicació social

Dilluns 26 de febrer de 2024 · 19.30 h · Sala d’Actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro

També es podrà seguir en línia a:

https://www.youtube.com/user/ajtplatjadaro/

https://www.tvcostabrava.com/canals-online/ple-de-castell—platja-daro-i-sagaro

 

ORDRE DEL DIA · pdf

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Controls dels òrgans de govern · Informació de l’Alcaldia

 • Moviments de plantilla
 • Comunicació de subvencions
 • Comunicació de contractes majors
 • Relació de decrets de l’Alcaldia-Presidència
 • Resolucions judicials
 • Donar compte de la liquidació del Pressupost 2023
 • Donar compte informe anual Funció Interventora
 • Donar compte resum anual Control Intern

Dictàmens

 • Secretaria. Modificació Reglament Orgànic Municipal, afegint article 6bis sobre les sessions a distància dels òrgans col·legiats municipals
 • Secretaria. Aprovació del Pacte pel Ridaura (conjunt de compromisos amb el riu Ridaura, consensuat pels ajuntaments de Llagostera, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols; i Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró i per les entitats Ardenya Patrimoni i Natura i Grup de Natura Sterna.
 • Recursos Humans. Comptabilitat del Cap de la Unitat d’Urbanisme i Obres, Sr. Eduard Salgas
 • Recursos Humans. Compatibilitat de l’Interventor Accidental, Sr. Josep Serra
 • Contractació. Aprovació adhesió al Codi ètic i de conducta en la contractació pública de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
 • Intervenció. Aprovació de la massa salarial del personal laboral 2024
 • Intervenció. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions de l’expedient GENE2024001168 (X2024001190)
 • Urbanisme. Assumir la iniciativa pública per formular una modificació puntual del POUM, per a la millora de l’accés al camí de ronda nord i a la platja des de l’Avinguda del Cavall Bernat i la unió de dues parcel·les hoteleres (Exp. GENE2023007751)

Mocions

 • Moció presentada pel Grup Municipal SOM sobre la sequera i el món municipal
 • Moció presentada pel Grup Municipal ERC de suport a la pagesia
 • Moció presentada pel Grup Municipal La Vall d’Aro En Comú en suport a la pagesia catalana
 • Moció presentada pel Grup Municipal SOM en què es demana a l’Ajuntament més restriccions per al consum d’aigua potable
 • Moció presentada pel Grup Municipal Autònoms en relació amb la crisi dels agricultors

Assumptes urgents

Precs i preguntes