Ple municipal ordinari · Dilluns 23 d’octubre 2023

Ple municipal ordinari · Dilluns 23 d’octubre 2023

Data de publicació 20/10/2023
sala de plens de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Obert a la ciutadania i als mitjans de comunicació social

 

Dilluns 23 d’octubre de 2023

19.30 h · Sala d’Actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro

També es podrà seguir en línia a:

https://www.youtube.com/user/ajtplatjadaro/

https://www.tvcostabrava.com/canals-online/ple-de-castell—platja-daro-i-sagaro

 

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Controls dels òrgans de govern · Informació de l’Alcaldia

Moviments de plantilla

Comunicació de subvencions

Comunicació de contractes majors

Relació de decrets de l’Alcaldia-Presidència

Dictàmens

Intervenció. Ordenances fiscals 2024

Intervenció. Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributaria en concepte de tarifes derivades de la prestació del servei de subministrament d’aigua potable de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró (GENE2023008200-X2023008383)

Intervenció. Modificació de Crèdit 2023

Intervenció. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions

Mocions

Moció presentada pel Grup Municipal del PSC per una nova llei de residus de Catalunya, per un mou model territorial de tractament de residus i per la gestió del tancament de l’abocador de Solius

Moció presentada pel Grup Municipal La Vall d’Aro en Comú per a la resolució pacífica del conflicte entre Palestina i Israel i el respecte a la legalitat internacional

Moció presentada pel Grup Municipal SOM en que es demana a l’Ajuntament la creació d’una Ordenança Municipal per a la reutilització de les aigües grises

Assumptes urgents

Precs i preguntes