Ple municipal ordinari · Dilluns 22 d’abril de 2024

Ple municipal ordinari · Dilluns 22 d’abril de 2024

Data de publicació 19/04/2024
sala de plens de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Obert a la ciutadania i mitjans de comunicació social

Dilluns 22 d’abril de març de 2024

19.30 h · Sala d’Actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro

També es podrà seguir en línia a:

https://www.youtube.com/user/ajtplatjadaro/

https://www.tvcostabrava.com/canals-online/ple-de-castell—platja-daro-i-sagaro

 

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Controls dels òrgans de govern · Informació de l’Alcaldia

 • Moviments de plantilla
 • Comunicació de subvencions
 • Comunicació de contractes majors
 • Relació de decrets de l’Alcaldia-Presidència

Dictàmens

 • Intervenció. Modificació de crèdits 3-2024
 • Intervenció. Compromís de despesa plurianual per al projecte Dipòsit d’Aigua 2024-2025
 • Intervenció. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions de l’expedient GENE2024003159 (X2024003206
 • Recursos Humans. Compatibilitat de la responsable tècnica jurídic administratiu de la Unitat d’Urbanisme, Jana Zulaika
 • Esports. Adhesió a la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta i al Biciregistre 2024
 • Urbanisme. Aprovar inicialment el Pla de Mobilitat de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró redactat per l’empresa AIE Multicriteria-MDRIT. EXP. GENE2020003824 (X22020003918)
 • Urbanisme. Aprovació inicial de modificació puntual del POUM núm. 11 per a la delimitació de la línia d’edificació de carreteres en sòl urbà consolidat en un àmbit determinat del carrer Xicu Moner. Exp. GENE2023006658 (X22023006801)

Assumptes urgents

Precs i preguntes