Ple Municipal Ordinari · Dilluns 21 d’agost 2023

Ple Municipal Ordinari · Dilluns 21 d’agost 2023

Data de publicació 18/08/2023
sala de plens de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Obert a la ciutadania i als mitjans de comunicació socials

Dilluns 21 d’agost de 2023

19.30 h · Sala d’Actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro

 També es podrà seguir en línia a:

https://www.youtube.com/user/ajtplatjadaro/

https://www.tvcostabrava.com/canals-online/ple-de-castell—platja-daro-i-sagaro

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de las sessió anterior

2. Controls dels òrgans de govern · Informació de l’Alcaldia

Moviments de plantilla

Comunicació de subvencions

Comunicació de contractes majors

Relació de decrets de l’Alcaldia-Presidència

Resolucions judicials

3. Dictàmens

Secretaria. Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal per a la Regulació de les instal·lacions de captadors d’energia solar al terme municipal de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

Intervenció. Aprovar la bonificació del 95% de l’IBI, tenint en compte només la superfície de 273 m2 (476 m2-203 m2), on es confirma que el Casino Castellarenc desenvolupa l’activitat d’especial interès i utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, cultural i històriques-artístiques. Import bonifica: 998’99 euros (X2023003787).

Intervenció. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions de l’expedient núm. GENE2023006838 (X2023006994).

Intervenció. Aprovació operació de crèdit amb el Banc Sabadell,

4. Assumptes urgents

5. Precs i preguntes