Ple Municipal Ordinari · Dilluns 18 de desembre 2023

Ple Municipal Ordinari · Dilluns 18 de desembre 2023

Data de publicació 15/12/2023
sala de plens de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Obert a la ciutadania i mitjans de comunicació social

 

Dilluns 18 de desembre de 2023

19.30 h · Sala d’Actes de l’Ajuntament · Platja d’Aro

També es podrà seguir en línia a:

https://www.youtube.com/user/ajtplatjadaro/

https://www.tvcostabrava.com/canals-online/ple-de-castell—platja-daro-i-sagaro

 

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

 Controls dels òrgans de govern · Informació de l’Alcaldia

 • Moviments de plantilla
 • Comunicació de subvencions
 • Comunicació de contractes majors
 • Relació de decrets de l’Alcaldia-Presidència
 • Resolucions judicials

Dictàmens

 • Aprovació definitiva Ordenances Fiscals 2024
 • Intervenció. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions de l’expedient GENE2023009987 (X2023010224)
 • Contractació. Contracte patrimonial. Adjudicar directament a la societat Rising Pop SL, el contracte d’arrendament de bé patrimonial de la finca de l’Av. S’Agaró núm.110 (AM1 PP Escoles dels Estanys)
 • Contractació. Modificació del contracte del servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària, neteja de platges, gestió i explotació de la deixalleria de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró. Adjudicatari: GBI SERVEIS. Import: 653.166,99 Euros IVA exclòs
 • Contractació. Aprovar l’expedient de contractació, dels serveis de neteja dels centres d’ensenyament públics, dels edificis, equipaments i dependències dependents de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró

Mocions

 • Moció presentada pel Grup Municipal La Vall d’Aro en Comú sobre l’ús de mòbils als centres escolars
 • Moció presentada pel Grup Municipal la Vall d’Aro en comú per la creació d’una comunitat energètica local
 • Moció presentada pel Grup municipal Som Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró-Tots Empordà en què es demana a l’Ajuntament unanimitat dels grups del consistori en la modificació de les informatives

Assumptes urgents

Precs i preguntes