Normativa Casal Estiu Jove

Normativa Casal Estiu Jove

– Per tal de formalitzar la inscripció s’ha de realitzar el pagament a la Caixa. En cas contrari la matrícula quedarà anul·lada.
– Un cop pagat el Casal Jovestiu no es retornaran les quotes sense una causa justificada (malaltia greu, trasllat…).
– Horari del Casal Jovestiu: S’hauran de respectar els horaris d’entrada i sortida del casal. Si a l’última sortida (i després de dos
avisos) es triga més d15 minuts a recollir el noi/a es demanarà a la família que signi l’autorització perquè pugui marxar:

  • Entrada: de 9 a 9.30h
  • Sortida: de 13.30 a 14h
  • Quan la família hagi de recollir el noi/a fora d’aquest horari, haurà d’avisar amb antelació al monitor/a.
  • Per evitar conflictes s’haurà d’avisar al monitor/a quan vagi a recollir el noi/a una persona diferent a l’habitual.

– Els dies que hi hagi programada una excursió, no hi haurà servei de casal pels nois/es que no participin a l’activitat.
– A més a més de les activitats a dins de les instal·lacions del casal puntualment es faran activitats pel municipi: anar a la piscina,
al parc, a la platja, etc…
– Des del Casal Jovestiu:

  • No ens farem responsables de la pèrdua de peces de roba o altres objectes.
  • S’aconsella no portar telèfons mòbilsni objectes que no hagin demanat els monitors/es.
  • Els diners per a les sortides s’han de pagar en el termini fixat sinó el noi/a no podrà assistir a l’activitat. En cap cas, es retornaran els diners.
  • Cal que els nois/es vagin vestits de manera adient per anar al casal: roba esportiva i còmoda, gorra.

– Si el noi/a no assisteix al casal durant uns dies, recomanem que truqueu per tal de saber quina activitat es farà el dia que es
reincorpori.
– No s’administrarà cap tipus de medicament.
– En el cas que s’hagi de portar un noi/a al metge durant l’horari del casal se n’haurà d’encarregar la família, excepte en cas d’urgència que es farà el trasllat en ambulància.