Normativa Casa D’Estiu

Normativa Casa D’Estiu

– S’aplicarà el descompte per germans amb el requisit d’estar empadronat al municipi i quan aquests coincideixin en un o varis dels
casals organitzats per l’Ajuntament i a la inscripció sigui en el mateix període.
– Per tal de formalitzar la inscripció s’ha de realitzar el pagament a la Caixa abans de 7 dies naturals a partir de la data d’inscripció.
En cas contrari la matrícula quedarà anul·lada.
-Un cop pagat el Casal d’Estiu no es retornaran les quotes sense una causa justificada (malaltia, canvi de residència…). A la quota
mensual del menjador ja hi estan descomptades les absències i sortides.
-No es retornarà l’import dels tiquets de menjador diaris que no s’hagin utilitzat.
-Horari del Casal d’Estiu: S’hauran de respectar els horaris d’entrada i sortida del casal, si a l’última sortida (i després de dos avisos)
es triga més de 15 minuts a recollir el nen/a es demanarà a la família que signi una autorització perquè el nen es quedi sol/a.

  • Matí: de 9– 9,30h fins a les 13,30-14h
  • Matí i Menjador: de 9-9.30h fins a les 15,30-16h

-Quan la família hagi de recollir el nen/a fora d’aquest horari, haurà d’avisar amb antelació al monitor/a de la porta.
-S’haurà d’avisar al monitor/a de la porta quan vagi a recollir el nen/a una persona diferent a l’habitual.
-Hauran de portar una autorització signada pel pare/mare o tutor els nens/es que marxin sols del Casal d’Estiu o acompanyats d’un menor edat.
-Els dies que hi hagi programada una excursió, no hi haurà servei de casal pels nens/es que no participin a l’activitat.
-A més a més de les activitats a dins de les instal·lacions del casal puntualment es faran activitats pel municipi: anar a la piscina, al parc, a la platja, etc…
-Des del Casal d’Estiu:

  • No ens farem responsables de la pèrdua de peces de roba o altres objectes.
  • No es permet portar telèfons mòbils ni joguines ni objectes que no hagin demanat els monitors/es.
  • S’aconsella deixar una muda de recanvi pel grup de petits. En el cas que no disposem d’aquesta muda i sigui necessària es trucarà a la família.

– Els diners per a les sortides s’han de pagar en el termini fixat sinó el nen/a no podrà assistir a l’activitat. En cap cas, es retornaran els diners.
– Cal que els nens/es vagin vestits de manera adient per anar al casal: roba esportiva i còmoda, gorra.
– Si el nen/a no assisteix al casal durant uns dies, recomanem que truqueu per tal de saber quina activitat es farà el dia que es reincorpori.
– Menjador:
La dieta és equilibrada i saludable, els nens/es que utilitzen aquest servei han de menjar el què hi ha al menú. En cas de tenir al·lèrgia i/o intolerància o necessitar una dieta especial cal que adjunteu un certificat mèdic, en cas contrari, es donarà als nens/es el que hi hagi aquell dia per dinar.
Per tal de poder utilitzar el servei de menjador un dia puntual cal haver lliurat el tiquet de menjador al responsable del grup abans de les 9.30h.
-No s’administrarà cap tipus de medicament.
-En el cas que s’hagi de portar un nen/a al metge durant l’horari del casal se n’haurà d’encarregar la família, excepte en cas d’urgència que es farà el trasllat en ambulància.
-Notificarem a les famílies l’aparició de polls al casal d’estiu. Si es detecta que el nen/a en té, s’haurà de quedar a casa i seguir el
tractament corresponent.