Bústia ètica i bon govern

Bústia ètica i bon govern

Bústia ètica i de bon govern

 

La Bústia ètica i de bon govern és una eina de comunicació que posa a disposició l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró per informar o denunciar, també de forma anònima, males pràctiques en la gestió municipal 

El canal de denúncies o bústia ètica de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró està a disposició de tothom, és un canal de comunicació ciutadana totalment segur i confidencial amb l’objectiu d’informar o denunciar males pràctiques dutes a terme per aquest consistori que infringeixin els principis ètics i de bon govern (recollits en el codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró ) o possibles casos de frau, corrupció o conflicte d’interessos.

Anonimat

Les comunicacions es poden fer amb dades identificatives o bé de forma anònima, sense necessitat d’introduir les dades personals. Si es prefereix l’anonimat, és important que la persona que interposi la denúncia guardi el codi d’accés que es genera, ja que serà imprescindible per fer el seguiment posterior de la tramitació.

Amb l’anonimat, el canal de denúncies garanteix la confidencialitat absoluta en la tramitació de la denúncia per evitar possibles represàlies, discriminació o qualsevol altra conseqüència professional, personal o efecte negatiu per raó de la notificació formulada. 

Aquesta eina sorgeix de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, publicada el 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió. 

Fons Next Generation EU

En cas de voler fer alguna aportació o denúncia relativa a la gestió dels Fons Next Generation EU, cal canalitzar-la a través d’aquesta plataforma.