Franges de protecció incendis forestals

Franges de protecció incendis forestals

Data de publicació 17/07/2023
Franges protecció

Treballs anuals d’obertura i manteniment

L’Ajuntament ha desenvolupat d’abril a maig d’enguany els treballs d’obertura i manteniment de les franges de 25 metres de prevenció davant possibles incendis forestals a diverses urbanitzacions del municipi, zones verdes i nuclis urbans, d’acord amb el projecte tècnic del terme municipal, elaborat per la Diputació de Girona i aprovat en el Ple Municipal de 24 de novembre de 2021, alhora dividit en dos grans blocs i anualitats.

Aquest any 2023 s’ha executat la part que inclou les urbanitzacions de Mas Ros, Mont d’Aro, Los Pinos, Politur, Xicu Moner, La Gramoia, Vilar d’Aro i els nuclis urbans de Platja d’Aro i S’Agaró; i també les zones verdes municipals incloses en aquest àmbit. Conjuntament, suposa una intervenció de neteja de gairebé 31 hectàrees de franges perimetrals i en 10 hectàrees de zona verda amb un pressupost de 41.409 euros, executat per l’empresa Treballs Forestals Presegue SL. El consistori sol·licita subvenció corresponent per a l’acció al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

L’acció es va realitzar per primera vegada el 2007, i de llavors ençà se n’ha fet manteniment cada dos anys d’acord amb els criteris marcats per la Generalitat de Catalunya en el Decret 123/2005 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, en tots aquests espais s’hi obre o s’hi manté una franja de 25 metres que envolta les urbanitzacions, tallant tot el sotabosc i arbres per evitar la continuïtat vegetal tant horitzontal (entre capçades) com vertical (entre arbustos i arbres). Les restes vegetals més petites es trituren i la fusta amb un diàmetre superior a l’entorn de 20 cm es retira o s’apilona sobre el terreny en cas que el propietari en vulgui fer ús.

Aquesta intervenció forma part del conjunt d’accions preventives davant la possibilitat d’incendis forestals endegades els últims anys, d’entre els que destaquen l’Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítimes, l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, o l’aprovació i aplicació de l’ordenança municipal de Neteja, tancament de terrenys i solars, i pavimentació de voreres. També cal recordar els consells preventius i d’actuació que fa la Generalitat de Catalunya en cas d’incendis forestals que el Departament d’Interior recull i publica en els seu lloc web.