Projecte d’Urbanització de l’Avinguda Doctor Fleming, Carrer Miramar i Avinguda de la Pau.