Grups multifamiliars

Grups multifamiliars

El grup multifamiliar és un espai per les famílies i representatiu del marc social dels seus integrants, això significa gent de totes les edats, característiques socioculturals i professions. Qualsevol temàtica humana pot ser tractada des d’una perspectiva interfamiliar, no restringeix la seva aplicació a les situacions problemàtiques, sinó també a persones sanes, programes de prevenció, […]

Families x families

Famílies x famílies és una proposta innovadora que considera que les famílies poden fer costat a d’altres famílies de forma solidària mitjançant actuacions molt ben planificades i orientades a la superació de dificultats en que es poden trobar, en temes educatius, de salut, laborals o socials. Famílies x famílies busca la promoció de les potencialitats [...]