Federació de Colles de Carnaval

La banda del pati colla carnavalesca

Promoció cultural, recreativa i foklorica dels seus associats promoció i divulgació del carnaval del municipi Qualsevol altre activitat relacionada amb la participació del carnaval

Colla de carnaval no me’n recordo

Participar dels actes de carnaval de diversos municipis, elaborant les disfresses i carrosses. Participar en tots els actes relacionats dels carnestoltes de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró

Colla de carnaval Els descarrilats

1.- Col•laborar en la organització,realització i avaluació de la Festa de Carnestoltes de les poblacions de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró i s’Agaró. 2.- Crear i promoure iniciatives, activitats i serveis que afavoreixin la integració de tot els membres de la comunitat familiar, local i social, i a aquest fí, promoure les relacions i […]

Colla de Carnaval Somos los que Somos

L’objectiu principal de l’associació és participar en les festes de carnaval i actes relacionals fomentant la cooperació i col·laboració dels membres associats i del poble en general mitjançant activitats lúdiques. Com a principal activitat destaca les desfilades carnavalesques.