Associació S’Agaró 100

Associació de veïns Marina Port d’Aro

Associació que pretén vetllar per la conservació i manteniment de la urbanització, per potenciar les relacions amb les institucions municipals i provincials, així com amb la concessionària del Port Nàutic i amb el Club Nàutic.

Associació d’Hortolans dels Vinyals

L’associació neix amb l’objectiu de fomentar el cultiu dels horts, vetllant per la seva millora i per la conservació de les instal·lacions, així com per promocionar la cultura de l’agricultura ecològica, l’associacionisme i per esdevenir un interlocutor vàlid amb l’ajuntament.