Estat d’excepcionalitat per sequera

Estat d’excepcionalitat per sequera

Data de publicació 17/03/2023
Sequera

Ban municipal per a la ciutadania · 14 de març de 2023

 

Benvolguts ciutadans, ciutadanes:

Desprès de dos anys seguits amb un règim de pluges molt per sota de la normalitat, els cabals d’aigua en rius, embassaments i aqüífers s’han reduït considerablement, per la qual cosa ens trobem en una situació de sequera. De mantenir-se aquesta situació hem de preveure problemes en l’abastament d’aigua a mig termini i, per tant, cal prendre mesures orientades a l’estalvi de l’aigua disponible i a l’optimització del seu ús per tal de reduir-ne els seus efectes en el cas que la situació no millori.

Així des de l’ajuntament i davant la declaració per part de la Generalitat de l’entrada a l’escenari d’excepcionalitat per sequera, posem en coneixement les noves restriccions en els usos de l’aigua que han de complir ciutadans i activitats comercials, i que es relacionen a continuació:

1. REG: Prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:

Supervivència de plantes i arbres, només de 20h a 8h i mitjançant gota a gota o regadora.

Gespa en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, màxim <450 m3/ha/mes

Aigües de pluja recollides en teulades, aigües regenerades. Només en horari de nit, <450 m3/ha/mes, indicant clarament l’origen de l’aigua mitjançant cartells.

Reg municipal amb aigües freàtiques, si es demostra que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per l’abastament, només en horari de nit, <450 m3/ha/mes, indicant clarament l’origen de l’aigua mitjançant cartells.

2. NETEJA DE VEHICLES: permès només a:

Permesa només en establiments comercials amb sistema de recirculació.

Vehicles comercials per mantenir seguretat persones o animals (transport de menjar, ambulàncies, …)

Usuaris privats: només vidres, llums, miralls, matrícula … mitjançant esponja i galleda.

3. FONTS ORNAMENTALS:

Prohibit ompliment total o parcial.

Només ús mínim de l’aigua en llacs artificial que suportin vida aquàtica.

4. PISCINES: Prohibit en general, excepte:

Reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació d’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària.

Permès a centres educatius (fins 500 litres)

No aplica a piscines amb aigua de mar.

5. NETEJA de carrers, clavegueram, paviments i façanes: Prohibit en general, excepte:

Neteja resultat d’un accident, risc sanitari o seguretat viària.

Neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Aigua regenerada o freàtica, si es demostra que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament, indicant clarament l’origen de l’aigua mitjançant cartells.

6.GRANGES (aigüa potable):

Quantitats mínimes necessàries per abeurament i neteja d’animals i neteja del recinte.

7. ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE: Prohibit.

Els incompliments de les restriccions establertes seran sancionats d’acord amb la normativa vigent.

Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, 14 de març de 2023.

L’Alcalde, Maurici Jiménez Ruiz