Decrets d’alcaldia

Decrets d’alcaldia

Decrets d’alcaldia

En aquest apartat podreu consultar totes les resolucions d’alcaldia o de les persones en què aquesta delegui i que es consideren actes administratius.
El Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals (ROF) recull que l’alcaldia donarà compte a la Corporació, en cada sessió ordinària del Ple, de les resolucions que hagués adoptat des de la última sessió plenària ordinària per tal que els regidors coneguin el desenvolupament de l’administració municipal als efectes del control i fiscalització dels òrgans de govern.
Malgrat que podeu consultar doncs, aquesta mateixa informació a les diferents actes del Ple municipal en aquest apartat podeu veure-les d’una manera desagregada i amb caràcter mensual a partir del mes de gener de 2021 que és quan aquesta informació s’ha començat a recollir per a poder fer-ne la seva publicació.

El contingut dels documents publicats està anonimitzat.

Relació de Decrets any 2024

Relació de Decrets any 2023

Relació de Decrets any 2022

Relació de Decrets any 2021

Subscriu-te a la nostra newsletter

Estigues al dia de totes les novetats. La nostra newsletter és un resum de totes les novetats del nostre municipi: notícies, esdeveniments, informació i molt més.