Accesibilitat

Declaració d’accessibilitat

 

Aquest lloc web ha estat dissenyat i programat seguint les directrius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca uns estàndards internacionals en la creació de continguts webs accessibles a tot el món i l’Ajuntament de Platja d’Aro s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic..

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web: https://ciutada.platjadaro.com/

Pautes d’accessibilitat

S’han pres diverses mesures per fer el lloc web més accessible, entre les quals:

 • Ordre lògic de presentació dels elements a la pantalla.
 • Text descriptiu de les imatges.
 • Accés mitjançant teclat a les opcions principals.
 1. Situació de compliment i contingut no accessible

Aquest lloc web és parcialment conforme al RD 1112/2018 a causa de les excepcions que s’indiquen a continuació.

 1. Manca de conformitat amb el RD 1112/2018 en els punts següents:
 • A les pàgines, els controls d’un formulari estan sense etiquetar (formulari ocult de google translate). [Requisit número 9.1.1.1 Controls d’usuari per a subtítols i audiodescripció d’UNE-EN 301549:2022]
 • La informació, estructura i relacions comunicades a través de la presentació no poden ser determinades per programari o estar disponibles com a text en el cas d’un formulari en concret (formulari ocult de google translate). [Requisit número 9.1.3.1 Informació i relacions d’UNE-EN 301549:2022]
 • A alguna pàgina la presentació visual de text i imatges de text té una relació de contrast d’almenys 4,5:1. [Requisit número 9.1.4.3 Contrast (mínim) d’UNE-EN 301549:2022]
 • A alguna pàgina no hi ha prou contrast en el contingut no textual. [9.1.4.11 Contrast de contingut no textual d’UNE-EN 301549:2022]
 • A algunes pàgines, els sliders no tenen capacitat de pausar, aturar o ocultar el contingut. [Requisit número 9.2.2.2 Pausar, aturar, amagar d’UNE-EN 301549:2022]
 • Per a tots els components de la interfície d’usuari (incloent-hi però no limitat a: elements de formulari, enllaços i components generats per scripts) el nom i la funció poden ser determinats per programari; els estats, propietats i valors que poden ser assignats per l’usuari poden ser especificats per programari; i els canvis en aquests elements es troben disponibles per consultar-los per les aplicacions d’usuari, incloent-hi els ajuts tècnics. En aquest cas, un formulari no compleix aquests requisits (formulari ocult de google translate). [Requisit 9.4.1.2 Nom, funció, valor d’EN 301549:2022]
 • A alguna pàgina al contingut implementat mitjançant llenguatges de marcatge, els missatges d’estat no es poden determinar mitjançant programació a través de la funció o les propietats, de manera que no es puguin presentar a l’usuari mitjançant tecnologies d’assistència sense rebre atenció. [Requisit 9.4.1.3 Missatges d’estat EN 301549:2022]
 • Quan les TIC siguin una pàgina web han de satisfer 5 requisits de conformitat de les Pautes WCAG 2.1 (Nivell de conformitat, pàgines completes, processos complets, ús de tecnologies compatibles amb mètodes daccessibilitat i sense interferència) [Requisit 9.6 Requisits de conformitat de les Pautes d’UNE-EN 301549:2022]
 1. Càrrega desproporcionada: No aplica.
 2. El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable: Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d’accessibilitat. Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats en aquesta Unitat, ni sota el seu control, com a fitxers ofimàtics corresponents a convocatòries d’ocupació pública de diferents organismes públics que s’hagin de publicar en aquest lloc.
 1. Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 17 d’abril de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una avaluació duta a terme per un tercer (SERINZA SOLUTIONS SL).

Eines de validació semiautomàtiques:

 • Validador (X) HTML de W3C: És un servei en línia gratuït de validació de codi que comprova la conformitat dels documents respecte a les gramàtiques del W3C i altres estàndards (X) HMTL.
 • SortSiteesuna altra eina en línia, de l’empresa privada Powermapper Software, que permet verificar l’accessibilitat d’una pàgina web tant per les WCAG 1.0 i 2.1 com per altres normes d’accessibilitat com ara la Secció 508 dels EUA.
 • The Waveés una eina gratuïta de validació que es basa en les normes de WCAG 2.1 i en la Secció 508 dels Estats Units. Està desenvolupat per WebAIM (Accessibility in Mind), organització sense ànim de lucre del Center for Persons with Disabilities de la Universitat de l’Estat d’Utah. Aquest validador no només realitza una anàlisi detallada d’accessibilitat sinó que proporciona informació sobre el contingut i l’estructura de les pàgines per ajudar els desenvolupadors a realitzar les tasques que exigeixen una presa de decisions de tipus personal.
 • netUtilitzada per revisar els problemes d’accessibilitat i localitzar aquests errors en codi font.
 • Axe Accesibilityés una eina gratuïta de validació que es pot afegir com a extensió per a diferents navegadors com Chrome o Firefox.

Comprovació manual:

 • Confirmar que es pot augmentar la mida de font i que la pàgina és usable amb una mida de font gran.
 • Comprovar que hi ha un bon ressaltat visual de l’element que rep el focus tant mitjançant el ratolí com mitjançant el teclat.
 • Provar les pàgines amb diferents resolucions de pantalla i/o amb diferents mides de finestra.
 • Visualitzar les pàgines de manera que agafin automàticament l’aparença a “Negre Alt contrast” o una altra de similar, seleccionada a les opcions del sistema de l’ordinador.
 • Revisar el contrast que hi ha entre fons i text, tant als continguts com a les imatges.
 1. Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través del següent mail  comunicacio@platjadaro.com

Les comunicacions seran rebudes i tractades per comunicacio@platjadaro.com

 1. Procediment d’aplicació

El procediment de reclamació recollit a l’article 13 del RD 1112/2018 va entrar en vigor el 20 de setembre del 2020.

Contingut opcional

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

La darrera revisió de l’accessibilitat s’ha fet el 17 d’abril del 2023.

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les darreres versions vigents de FireFox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per visualitzar-lo en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d’Android.

logotips next generation