Compte de liquidació definitiva del Projecte de Reparcel·lació PA31 – Oest Sant Pol 1.

Compte de liquidació definitiva del Projecte de Reparcel·lació PA31 – Oest Sant Pol 1.Aprovació inicial

27/12/2023

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 27 de desembre de 2023, ha aprovat inicialment el Compte de liquidació definitiva del Projecte de Reparcel·lació PA31 – Oest Sant Pol 1.


Projecte Liquidació definitiva PA31 OEST SANT POL